Pooja Timings
From Holi to Deepavali
Mangala Aarti Balya Bhog
05:30 Am
Darshan Aarti Raj Bhog
07:30 Am
Madhyan Aarti
11:30 Am
Temple Closed
12:00 Pm
Baikalik Aarti Phal Bhog
05:00 Pm
Sandya Aarti Sandya Bhog
07:00 Pm
Temple Closed
08:30 Pm
From Deepavali to Holi
Mangala Aarti Balya Bhog
06:00 Am
Darshan Aarti Raj Bhog
08:00 Am
Madhyan Aarti
11:30 Am
Temple Closed
12:30 Pm
Baikalik Aarti Phal Bhog
04:30 Pm
Sandya Aarti Sandya Bhog
07:30 Pm
Temple Closed
08:30 Pm
Utsav
March
Holi - Phagun
April
Ramnavmi - Chaitra
May
Akshaya Tritiya - Baishakh
July
Rathyatra & Gurupurnima - Ashadh
August
Janamashtami - Bhadrapad
August
Balram Jayant - Shravan
August
Hariyali Teej - Shravan
September
Radhashtami - Bhadrapad
October
Deepavali (Govardhar Pooja) - Kartik
October
Shakti Navratri - Ashwin
November
Rasyatra - Kartik
Utsav - All Ekadashi’s & Poornima’s